GDPR – zásady ochrany osobních údajů

Dušan Trávníček, Národní 34, 795 01 Rýmařov, podnikající na základě zápisu v živnostenském rejstříku pod IČ: 12673382, dále jen („Firma“) provozovatel webových stránek www.lojzo.cz, dále jen („Internetová stránka“), prohlašuji, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou firmou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro firmu prioritou.

Firma je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v bodech 1 a 2.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné firmou na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím Internetové stránky nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany firmy.

 1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Firma je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

 • Jméno, Příjmení: Plnění smluvního vztahu (např. Smlouva o poskytování služby, objednávka služby nebo příslušenství pro váš webový projekt, kontaktní údaje u inzerátů na internetových stránkách, atd.), Správa uživatelských účtů ke službám (např. registrace na webu www.lojzo.cz. Pro zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia firmy. Plnění ostatních zákonných povinností.
 • Adresa: Plnění smluvního vztahu, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností
 • Cookies: Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka internetových stránek, provádění analýz a měření.
 • Číslo účtu: Plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely interní účetní systém, interní databáze inzerentů
 • IP adresa: Zvýšení bezpečnosti, poskytovaných služeb, provádění analýz a měření, plnění ostatních zákonných povinností
 • Čas a datum: Plnění smluvního vztahu, správa uživatelských účtů ke službám, plnění ostatních zákonných povinností.
 • IČ, DIČ:  Plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností.
 • E-mail: Plnění smluvního vztahu, správa uživatelských účtů ke službám, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia firmy, účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností.
 • Telefon: Plnění smluvního vztahu, správa uživatelských účtů ke službám, zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, plnění ostatních zákonných povinností.
 • Věk: Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových.
 • U vkládání recenze (Přezdívka): Správa uživatelských účtů ke službám, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových.
 • Videozáznam: Zajištění reklamního spotu.

Osobní údaje jsou firmou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Firma je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace, kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

 1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být firmou zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu
 • Správa uživatelských účtů ke službám
 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb (firma zvyšuje bezpečnost svých služeb v oblasti online přihlašování k uživatelským účtům, ztotožnění uživatele)
 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových. Firma zlepšuje kvalitu svých služeb (webové stránky, online služby pro uživatele i inzerenty-např. statistiky zobrazení jednotlivých inzerátů, třídění inzerátů apod.). K vývoji nových služeb a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím emailů, dotazníků, analýz na webových stránkách, osobních setkání s klienty.
 • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka internetových stránek
 • Provádění analýz a měření (firma zjišťuje například návštěvnost, čtenost, počet shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého uživatelé přichází na naše stránky, čas strávený na stránkách. Tyto údaje sbíráme pomocí anonymizovaných dat proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro uživatele relevantní a abychom rozvíjeli služby, o které mají naši uživatelé evidentní zájem.)
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia firmy (firma zasílá obchodní sdělení prostřednictvím emailu nebo přes osobní setkání
 • Marketingové účely na základě uděleného souhlasu subjektu údajů.
 • Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy)
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které firma plní patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci)
 1. SEZNAM ZPRACOVATELŮ

Firma je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování Vašich žádostí. Jedná se o tyto kategorie příjemců:

 • Poskytovatelé analytických nástrojů
 • Obchodní partneři, kteří se podílí na tvorbě webových projektů
 • Za určitých podmínek jsem pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.
 1. POUŽITÍ COOKIES

Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na weby přistupujete, a pomáhají firmě poskytovat, chránit a zlepšovat její služby.

Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší.

Soubory cookies používá firma v případě, že navštívíte její Internetové stránky a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam, k usnadnění bezpečnějšího přihlášení na internetové stránky a dalšímu – podrobnější popis je níže.

Jaké druhy cookies internetové stránky využívají?

Na internetových stránkách může firma využívat dva druhy cookies:

 • session cookies

Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost internetových stránek či přidružených aplikací povinné.

 • permanentní cookies (nebo tracking cookies)

Tyto cookies můžeme využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách, jako například jednodušší a rychlejší navigace.Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě internetových stránek.

Přihlášení a zabezpečení

Cookies pomáhají při registraci a přihlášení uživatele na weby firmy. Pokud je uživatel používá, mohou si zapamatovat jeho přihlašovací údaje, prostředí (např. prohlížeč) a funkce, aby je nemusel pokaždé zadávat, či dále zajišťují bezpečnost po přihlášení.

Reklamy

Pomocí cookies je na webech firmy upravována a správně cílena reklama podle chování uživatelů. Inzertní (reklamní) systémy používané na webech firmy používají cookies k remarketingu a rovněž provádí segmentaci, jež se také označuje jako behaviorální cílení, a pomocí vlastních cookies zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu, kliklo na ni nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně.

Informace, které reklamní systémy sbírají, neobsahují žádné osobní údaje, jako je například jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Data se rozpoznávají jen díky cookies, které obsahují řetězec znaků a čísel, z nichž lze poznat, že se na stránky vrací tentýž uživatel počítače z různých prohlížečů. U cookies se nezachovává celá jejich historie pohybu po internetu, ale pouze jejich přiřazení do kategorií, které jsou vhodné pro segmentaci.

Údaje vyplývající z chování uživatelů mohou využívat na svých stránkách společnosti Google a Seznam. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat na této adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

Návštěvnost

Firmu zajímá, které stránky uživatelé prohlížejí a opakovaně navštěvují, a proto shromažďuje statistiky o návštěvnosti, aby mohla weby rozvíjet a dále vylepšovat podle preferencí uživatelů daného webu.

Na webech firma používá měření návštěvnosti pomocí Google Analytics. Tato měření pro firmu zaznamenávají, které stránky uživatel na webové stránce navštívil, odkud se na stránku dostal, kam z ní odešel, které pro prohlížení používá zařízení, operační systém či prohlížeč, či jaký má preferenční jazyk. Tyto statistiky jsou zcela anonymní, takže firma neví, který konkrétní uživatel web navštívil. Firma tedy nespojuje získané údaje s jakýmikoliv jinými údaji a spravuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Online platby

Pokud firma využívá na svých internetových stránkách platební bránu pro poskytování online plateb, nemá žádný přístup k informacím o účtech uživatele a kreditních kartách, které při platbě zadává na platební bráně. S platebními službami sdílí firma informace pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb, prováděných na našich internetových stránkách. U plateb firma rovněž přes cookies analyzuje výkon různých prodejních kanálů. Soubory cookies může uživatel v nastavení svého webového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale internetovým stránkám firmy nepovolíte použití cookies, některé funkce a stránky nebudou fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí v počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najde uživatel v menu internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících webových stránkách:

 

 1. DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je firma povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

 • Plnění smluvního vztahu – do odvolání
 • Správa uživatelských účtů ke službám – do doby zrušení účtu
 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových – max. 2 roky
 • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek – max. 1 rok
 • Provádění analýz a měření – max. 1 rok
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb firmy – do odvolání
 • Účetní a daňové účely 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
 • Plnění ostatních zákonných povinností – max. 5 let

 

 1. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako, subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo:

 • na přístup k osobním údajům,
 • na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
 • požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy,
 • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
 • na omezení zpracování osobních údajů.
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
 • Právo na přístup k osobním údajům

Chcete-li vědět, jestli o Vás firma  zpracovává osobní údaje, máte právo získat od firmy informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude firma oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů

V případě, že máte pocit, že o Vás firma zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Firma opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

 • Právo požadovat vysvětlení

V případě, že máte podezření, že firma zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po firmě požadovat vysvětlení.

 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

V případě, že máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 • Právo na výmaz

V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po firmě požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

 • Právo na přenositelnost údajů

V případě, že chcete, aby firma Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, firma Vaší žádosti nebude moci vyhovět.

 • Právo vznést námitku

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů firmy. V případě, že firma neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, firma zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adrese místa podnikání. Firma si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018.